Apr 27, 2008

ISMAILI ANTHEM

Noor-i-Rasoolillah se
Banai ho Aga Khan,

Mowlana Shah Karim,
Tum ho Sahebe-zaman.

Mushkil-kusha ke pyare,
Jannat-I-Khatoon ke tare,

Hasan Hussain-ke saare,
Noor-se ho khaandaan.

Panj-tan ke ho sartaaj,
Qaayam hai tera raaj ;

Joog joog jivo,
Tum-ji shaan.

Muridon hai sab tere Gulam;
Sar jooka kar karte hai salaam.SOURCE


Ismailiworld - Be Unite
ismailiworld@gmail.com

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...